ЈКП "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ" ЗРЕЊАНИН - ЗОНСКО ПАРКИРАЊЕ
СПИСАК УЛИЦА ПО ЗОНАМА

crvenazona

zutazona

zelenazona

zatvorenparking

Пупинова, Светосавска, Немањина, Краља Александра I Карађорђевића (испред пешачког моста), Краља Петра I

СМС бројеви82301 сат8235дневна карта

Слободана Бурсаћа, Савезничка, Цара Душана (од улице Слободана Бурсаћа до Бул. Милутина Миланковића), паркинг простор испод Војвођанске банке

СМС бројеви82311 сат8236дневна карта

Кеј 2.Октобра (код зграде Суда), Народног фронта, Обала Соње маринковић, Обилићева, Петефијева, Даничићева, Марка Орешковића, Иве Лоле Рибара, паркинг на пијаци "Багљаш" и паркинг места у улици 20.октобра, паркинг на пијаци "Југ Богдана", Саве Текелије, паркинг места на локацији нове пијаце омеђена улицама: Бул. Милутина Миланковића и Жарка Зрењанина Привремено паркиралиште: паркинг у улици Вука Караџића и паркинг у улици Милентија Поповића (испред саобраћајне полиције)

СМС бројеви82321 сат8237дневна карта

паркинг "Житни трг", паркинг на превлаци код "Културног центра", улица Мирослава Тирше

parking(87)    inv(6)    taxi (0)

parking(169)   inv(7)    taxi (4)

parking(1273)inv(11)taxi(43)

parking(480)    inv(7)    taxi (5)


 

 

JKPPIP_LOGO_SЈКП "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ" ЗРЕЊАНИН
Булевар Милутина Миланковића бб
23101 Зрењанин

телефон: + 381 (0)23 511-217
Факс: + 381 (0)23 511-343
Веб адреса: www.pijaceiparkinzizr.rs
Е-маил: officepip@pijaceiparkinzizr.rs