ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ УСЛУГА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (цене су у динарима)

Накнада за привремено коришћење пословног простора:

1. за закуп локала, почетна цена 1м2 месечно___________1200 дин

2. за башту, терасу, атријум, 1м2 дневно_________________ 20 дин

3. за расхладну витрину, 1м2 дневно____________________20 дин

4. за излагање робе, 1м2 дневно________________________15 дин