Nabavka električne energije za 2019. godinu

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku el. energije 2019 (2.4 MiB)

Konkursna dokumentacija za nabavku el. energije 2019 (3.1 MiB)

Izmena konkursne dokumentacije za nabavku el. energije za 2019. (738.1 KiB)

Izmena konkursne dokumentacije za nabavku el. energije za 2019. 2 (14.7 KiB)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (747.8 KiB)

Odluka o dodeli ugovora za el. energiju 2019 (1.1 MiB)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku el. energije 2019 (760.8 KiB)