Скупштина општине Зрењанин je на седници одржаној 26.03.2002.г. донела Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин.

Трговински суд у Зрењанину донео је Решење за упис у судски регистар предузећа дана 11.06.2002.г.

Уговором од 24.12.2002. г. од стране Скупштине општине Зрењанин предате су на управљање Зелена пијаца у улици Мирослава Тирша, Југ Богдановој, Мужљанској колонији, у тржном центру у насељу Багљаш, житна пијаца у улици Југ Богдановој, део нове пијаце који је оспособљен за вршење делатности кваташке пијаце и сточна пијаца.

Одлуком  Скупштине општине Зрењанин од 29.06.2004. г. на предузеће је пренето право коришћења пијаце у насељу Багљаш и пијаце у Југ Богдановој улици.

Након изградње Нове пијаце, Уговором од 01.12.2005. предузећу је пренето право коришћења на новој градској пијаци у Зрењанину у чијем саставу се налази и  пословни простор који се издаје у закуп.

Општинском Одлуком о паркирању возила, од октобра 2002.г.  нашем предузећу су дати на управљање паркинг „Житни трг“, паркинг „Вук Караџић“, улични паркинзи у граду Зрењанину.

Одлуком Скупштине општине Зрењанин од 29.06.2004. г. на предузеће је пренето право коришћења паркинга на превлаци код Културног центра и паркинга на Багљашу.

Поред горе наведеног предузећу је дато на привремено коришћење:

Простор на централној пијаци на коме је организовано паркирање и ауто пијаца половних аутомобила;

  • Паркинг поред централне пијаце;
  • Паркин у Тиршовој улици;
  • Паркинг за продају из камиона на централној пијаци;
  • Паркинг на пијаци у Југ Богдановој улици;
  • Плато испод Војвођанске банке.