ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин, позива грађане да учествују у анкети која ће бити спроведена у периоду од 10.11.2022. године до 12.12.2022. године.
 

  АНКЕТА ПИЈАЧНЕ УПРАВЕ

  Учествујте у анкети и одговорите на постављена питања у циљу прикупљања корисничких података, информација за даље активности и увида за потребе корисника услуга пијаца. Ваше мишљење нам је веома важно. Одговоре које добијемо ћемо размотрити као и исказане предлоге и ставове, ради изналажења бољих решења када је у питању услуга на пијацама. Упитник је анонимног карактера и подаци ће бити коришћени ускључиво за унапређење услуга које пружа Пијачна управа.

  Изаберите пијацу за коју попуњавате анкету.

  Да ли сте задовољни како ЈКП "Пијаце и паркинзи" одржавају чистоћу на пјацама?

  Оцените хигијену расхладних витрина и просторија на пијацама у Зрењанину?

  Да ли сматрате да продавци меса и млечних производа воде рачуна о хигијени приликом продаје својих производа?

  Оцените чистоћу пијаце оценом:

  Да ли имате предлог (сугестију), примедбу на хигијену пијаца у Зрењанину?

  Да ли сте упућивали примедбе одељењу за послове пијаца?

  Ако сте упућивали примедбе, да ли сте задовољни адекватним одговором?

  Уколико нисте задовољни адекватним одговором молимо Вас да наведете разлоге.

  Да ли користите контролну вагу ради провере купљених производа?

  Да ли сте задовољни радом и понашањем радника који раде на наплати пијачарине?

  Уколико нисте задовољни молимо Вас да наведете разлоге.

  Наведите Ваше предлоге којима бисте допринели да квалитет услуга подигнемо на виши ниво.