ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин, позива грађане да учествују у анкети која ће бити спроведена у периоду од 10.11.2022. године до 12.12.2022. године.
 

  АНКЕТА ОДЕЉЕЊА ПАРКИРАЊА

  Учествујте у анкети и одговорите на постављена питања у циљу прикупљања корисничких података, информација за даље активности и увида за потребе корисника услуга паркирања. Ваше мишљење нам је веома важно. Одговоре које добијемо ћемо размотрити као и исказане предлоге и ставове, ради изналажења бољих решења када је у питању услуга паркирања. Упитник је анонимног карактера и подаци ће бити коришћени ускључиво за унапређење услуга које пружа Одељење паркирања.

  Да ли сте задовољни услугама паркирања (љубазност, професионалност и ажурност запослених у Одељењу паркирања)?

  Изаберите паркинг за који успуњавате анкету

  Да ли сте задоволни услугом одношења возила специјалним возилом "ПАУК" (љубазност и професионалност запослених на "ПАУК"-у и запослених на Паркингу на превлаци код Културног центра)?

  Одржавање паркинга (обележеност паркинг места, смерови кретања возила, стазе за пешаке, зеленило)?

  Опремљеност затворених паркинга (уређаји за контролу уласка и изласка са паркинга рампе, канте.)

  Да ли сте задовољни односом и понашањем радника који раде на паркинзима?

  Наведите Ваше предлоге којима бисте допринели да квалитет услуга подигнемо на виши ниво: