ЈКП “ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ” ЗРЕЊАНИН
Булевар Милутина Миланковића бб,
23101 Зрењанин.

Контакт телефон: + 381 (0)23 511-217
Факс: + 381 (0)23 511-343
Веб адреса: www.pijaceiparkinzizr.rs
Е-маил: officepip@pijaceiparkinzizr.rsЛице за заштиту података о личности:

Јосиф Бобек
Косте Ђурића 34, Зрењанин
контакт телефон: +381 (0)23 511-217
е-маил: josif.bobekzzpl@pijaceiparkinzizr.rs