Соња Милинков
председник Надзорног одбора

 • рођена 25.08.1970. г. у Вршцу;
 • основну и Средњу економску школу завршила у Крушевцу;
 • завршила Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину са звањем Дипломирани инжењер менаџмента;
 • од 1990 г. до 1992. г. запослена у “Хемофарм“ Вршац у Кабинету генералног директора;
 • од 1992. г. до 1998. г. запослена у „Медивет“ АД Зрењанин у Служби финансија;
 • од г. запослена у ЈП „Пошта Србије“ у Зрењанину у Служби економских послова и набавки;
 • знања: Microsoft Office, SAP;
 • Решењем Скупштине града Зрењанина од 05.07.2017. г. именована за председника Надзорног одбора у ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин
 • удата, мајка двоје деце.


Љиљана Станижан
члан Надзорног одбора именована од оснивача

 • рођена 30.04.1955. г. у Зрењанину;
 • стручна спрема: Економски факултет у Београду  са звањем Дипломирани економиста;
 • лиценце: Овлашћени рачуновођа и Самостални судски вештак;
 • знања: Excel, Word, немачки језик;

  Искуство:

 • „Центробанат – ЦЕБА“ Зрењанин 5 година (у одељењу за аутоматску обраду података),
 • ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, ТЕ-ТО Зрењанин 9 година на пословима плана и анализе,
 • ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина“-Зрењанин, 15 година у одељењу за финансије од тога 10 година као Руководилац одељења;
 • Обављала послове Привременог заступникс капитала „УДАРНИК“АД – Зрењанин, именована од стране Акцијског фонда Републике Србије, 2 године,
 • „ЈП за УРБАНИЗАМ“- Зрењанин, 1 година на пословима Руководилац економског одељења.
 • Решењем Скупштине града Зрењанина од 19.06.2013. г. и од 05.07.2017. г. именована за члана Надзорног одбора у ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин.


Кесић Даница 
дипл. Правник, члан Надзорног одбора из редова запослених 

 • рођена 25.02.1958. г. у Српском Итебеју;
 • основну школу и гимназију завршила у Зрењанину;
 • завршила Правни факултет у Новом Саду и стекла звање дипломирани правник;

  Искуство:

 • Индустрија тепиха „ПРОЛЕТЕР“ Зрењанин-приправнички стаж (12 месеци);

 • ТРО „ГВОЖЂАР“ Зрењанин – Правни референт (8 месеци);
 • РО „АУТОБАНАТ“ Зрењанин – Правни референт (10 година), Руководилац сектора општих, правних и кадровских послова (6 година);
 • ЈКП „Пиајце и паркинзи“ Зрењанин – Руководилац одељења општих, правних и кадровских послова (2002-2008), Виши референт за опште и правне послове (2008-2010), Руководилац одељења општих, правних и кадровских послова (2010-2016), Руководилац сектора за економске и правне послове (2016-2017) и Руководилац одељења општих, правних и кадровских послова (2017-2018).
 • решењем Скупштине града Зрењанина од 05.07.2017. г. именована за члана Надзорног одбора из реда запослених у ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин;
 • удата, мајка двоје деце.