ЗОНСКО ПАРКИРАЊЕ – (СПИСАК УЛИЦА ПО ЗОНАМА) И ПАРКИРАЊЕ НА ЗАТВОЕНИМ ПАРКИНЗИМА

СМС бројеви

8230 / 1 сат
8235 / дневна карта

Пупинова



Светосавска



Jeврејска



Гимназијска



Краља Александра I Карађорђевића (испред пешачког моста)



Краља Петра I

87

6

0

СМС бројеви

8231 / 1 сат
8236 / дневна карта

Народног фронта



Немањина



Слободана Бурсаћа



Савезничка



Цара Душана (од улице Слободана Бурсаћа до Бул. Милутина Миланковића)



Паркинг простор испод Војвођанске банке

169

7

4

СМС бројеви

8232 / 1 сат
8237 / дневна карта

 

Кеј 2.Октобра (код зграде Суда)



Обала Соње маринковић



Обилићева



Петефијева



Даничићева



Марка Орешковића



Иве Лоле Рибара



Паркинг на пијаци “Багљаш”



Паркинг места у улици 20.октобра



Паркинг на пијаци “Југ Богдана”



Саве Текелије



Паркинг места на локацији нове пијаце омеђена улицама: Бул. Милутина Миланковића и Жарка Зрењанина



Привремено паркиралиште: Паркинг у улици Вука Караџића и Паркинг у улици Милентија Поповића (испред саобраћајне полиције)

 

1273

11

43

Паркинг “Житни трг”,
Коче коларова бб

Паркинг код “Културног центра”
Обала пионира бб

Паркинг ”Тиршова”, Мирослава Тирше бб

480

7

5

Close Menu