ЗОНСКО ПАРКИРАЊЕ – (СПИСАК УЛИЦА ПО ЗОНАМА) И ПАРКИРАЊЕ НА ЗАТВОРЕНИМ ПАРКИНЗИМА

СМС бројеви

8230 / 1 сат
8235 / дневна карта

Пупинова


Светосавска


Jeврејска


Гимназијска


Краља Александра I Карађорђевића (испред пешачког моста)


Краља Петра I


Сарајлијина


Немањина


Народног фронта


87

6

0

СМС бројеви

8231 / 1 сат
8236 / дневна карта

Слободана Бурсаћа


Савезничка


Цара Душана (од улице Слободана Бурсаћа до Бул. Милутина Миланковића)


Мирослава Тирше

 

 

 

 

 

 

 

169

7

4

СМС бројеви

8232 / 1 сат
8237 / дневна карта

 

Кеј 2.Октобра (код зграде Суда)


Обала Соње маринковић


Обилићева


Петефијева


Даничићева


Марка Орешковића


Иве Лоле Рибара


Паркинг на пијаци “Багљаш”


Паркинг места у улици 20.октобра


Паркинг на пијаци “Југ Богдана”


Саве Текелије


Паркинг места на локацији нове пијаце омеђена улицама: Бул. Милутина Миланковића и Жарка Зрењанина


Привремено паркиралиште: Паркинг у улици Вука Караџића и Паркинг у улици Милентија Поповића (испред саобраћајне полиције)

Сезонска паркиралишта – паркинг око градског базена и паркинг око градског купалишта ”Пескара”

 

 

1273

11

43

Паркинг “Житни трг”,
Коче Коларова бб

Паркинг код “Културног центра”
Обала пионира бб480

7

5