ЈКП „Паркинг сервис” учествује у одржавању комуналног реда у Зрењанину и по налогу Саобраћајне полиције, Комуналне милиције и Комуналне инспекције уклања непрописно паркирана возила.
Служба за експлоатацију возила уклања хаварисана и возила из прекршаја.


Хаварисана возила и возила из прекршаја преносе се на

паркинг код “Културног центра”
адреса: Обала пионира бб, Зрењанин.

Информације о пренетим возилима могу се добити на број телефона 023/535-465.

Такође, вршимо и услуге уклањања старих и напуштених возила,
као и услуге преноса возила за трећа лица по следећем ценовнику: