ВРСТЕ ПРЕТПЛАТНИХ КАРАТА:

  • ЗА ИНВАЛИДЕ
    (важе од 1. јануара до 31. децембра текуће године)
  • ЗА ГРАЂАНСТВО (КОМЕРЦИЈАЛНЕ КАРТЕ)
  • ЗА СТАНАРЕ
  • ЗА УЧЕСНИКЕ РАТОВА
    (календарске – важе годину дана)

НАПОМЕНА:
Корисници наведених карата, уколико желе да продуже важење истих, потребно је да у року од 10 дана пре дана истека важења претплатне карте дођу у просторије ЈКП ”Пијаце и паркинзи” Зрењанин, у канцеларију број 6, ради продужавања важности претплатне карте. Телефон за информације у вези ове процедуре је 023 / 511-217.