Подаци о кориснику услуга:

сва поља означена са * су обавезна
РЕКЛАМАЦИЈА

Услуга за паркирано возило плаћена коришћењем (обележити)*

Мобилног телефонаКарте за паркирање

ПЛАЋАЊЕ КОРИШЋЕЊЕМ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА

Број мобилног телефона
(пример: 06x0000000) *Регистарација возила која је уписана у моб.телефон *Поруку сте послали на број (обележити) *Број карте за паркирање из СМС-а *


ПЛАЋАЊЕ КОРИШЋЕЊЕМ КАРТЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ

Серијски број паркинг карте *ДНЕВНА КАРТА ЗА ПАРКИРАЊЕ

Серијски број дневне карте *Датум *


Close Menu