Подаци о кориснику услуга:

  сва поља означена са * су обавезна
  РЕКЛАМАЦИЈА

  Услуга за паркирано возило плаћена коришћењем (обележити)*

  Мобилног телефонаКарте за паркирање

  ПЛАЋАЊЕ КОРИШЋЕЊЕМ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА

  Број мобилног телефона
  (пример: 06x0000000) *  Регистарација возила која је уписана у моб.телефон *  Поруку сте послали на број (обележити) *  Број карте за паркирање из СМС-а *


  ПЛАЋАЊЕ КОРИШЋЕЊЕМ КАРТЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ

  Серијски број паркинг карте *  ДНЕВНА КАРТА ЗА ПАРКИРАЊЕ

  Серијски број дневне карте *  Датум *