В.Д. Директор Александар Мартинов, мастер економиста. 

Рођен је у Зрењанину 1981. године где је завршио основну и средњу школу. Након завршетка студија ради у приватном сектору и у јавном сектору. Током рада у јавном сектору радио је на руководећим позицијама у ЈКП “Водовод и канализација”. У приватном сектору, власник је Агенције за процене “Мартинов”.  Лиценирани је проценитељ вредности непокретности. Ожењен, отац двa детета. Тренутно је в.д. директора ЈКП ’’Пијаце и паркинзи’’ Зрењанин.