ЦЕНОВНИК НАКНАДЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ И ПРЕТПЛАТНЕ КАРАТЕ, НА ОПШТИМ, ПОСЕБНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА (цене су у динарима са ПДВ-ом)

Close Menu