ЗОНСКО ПАРКИРАЊЕ – (СПИСАК УЛИЦА ПО ЗОНАМА) И ПАРКИРАЊЕ НА ЗАТВОЕНИМ ПАРКИНЗИМА

СМС бројеви

8230 / 1 сат
8235 / дневна карта

ПупиноваСветосавскаJeврејскаГимназијскаКраља Александра I Карађорђевића (испред пешачког моста)Краља Петра I

87

6

0

СМС бројеви

8231 / 1 сат
8236 / дневна карта

Народног фронтаНемањинаСлободана БурсаћаСавезничкаЦара Душана (од улице Слободана Бурсаћа до Бул. Милутина Миланковића)Паркинг простор испод Војвођанске банке

169

7

4

СМС бројеви

8232 / 1 сат
8237 / дневна карта

 

Кеј 2.Октобра (код зграде Суда)Обала Соње маринковићОбилићеваПетефијеваДаничићеваМарка ОрешковићаИве Лоле РибараПаркинг на пијаци “Багљаш”Паркинг места у улици 20.октобраПаркинг на пијаци “Југ Богдана”Саве ТекелијеПаркинг места на локацији нове пијаце омеђена улицама: Бул. Милутина Миланковића и Жарка ЗрењанинаПривремено паркиралиште: Паркинг у улици Вука Караџића и Паркинг у улици Милентија Поповића (испред саобраћајне полиције)

 

1273

11

43

Паркинг “Житни трг”,
Коче коларова бб

Паркинг код “Културног центра”
Обала пионира бб

Паркинг ”Тиршова”, Мирослава Тирше бб

480

7

5