в.д. директора 
Горан Старчевић, дипломирани инжeњер за развој машинства.
Рођен је у Зрењанину 1979. године где је завршио основну и средњу школу. Након завршетка студија радио је у привреди и у приватном сектору. Током рада у јавном сектору радио је као шеф кабинета Градоначелника, помоћник директора за техничке и опште послове у ЗЗ ”Братство и јединство” Нови Итебеј, директор ЈП ”Радио Зрењанин” Зрењанин, директор ЈКП ”Зрењанинска обједињена наплата” Зрењанин, извршни директор ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин. Резервни је официр Војске Републике Србије. Тренутно је в.д. директора ЈКП ’’Пијаце и паркинзи’’.