ЦЕНОВНИК НАКНАДЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ И ПРЕТПЛАТНЕ КАРАТЕ, НА ОПШТИМ, ПОСЕБНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА (цене су у динарима са ПДВ-ом)

Уколико се износ ППК (посебне паркинг карте) плати у року од 5 дана од дана издавања исте, остварује се ПОПУСТ ОД 50%.