На основу члана 13.став 2. Закона о комуналним делатностима ( “Сл.гласник РС”, бр.88/2011,104/2016 и 95/2018 ), члана 17а. Одлуке о паркирању возила ( “Сл. Лист града Зрењанина”, бр.5/2017, 8/2017-испр. и 18/2019) и члана 20а. Одлуке о пијацама  (“ Сл.лист града Зрењанина “, бр.28/2008, 14/2010-др.одлука, 18/2014, 5/2017  и  18/2019), в.д.директора ЈКП “Пијаце и паркинзи “ Зрењанин, објављује:  

Ј  А  В  Н  И     П  О  З  И   В 

ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин, позива грађане да учествују у анкети која ће бити спроведена у периоду од 30.10.2020. године до 01.12.2020. године.  На сајту ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин (www.pijaceiparkinzizr.rs) у делу „Пијаце“ и делу “Паркинзи’’ налазе се анкете. Дајући одговоре на постављена питања,  прикупљају се подаци и информације корисника који су од значаја за сагледавање потреба корисника пијачних услуга и услуга паркирања и предузимања даљих активности у овој области. Мишљење грађана нам је веома важно. Одговоре које добијемо ћемо размотрити, као и исказане предлоге и ставове, ради изналажења најбољих решења када је у питању квалитет вршења услуга од стране  нашег предузећа.

На основу члана 13.став 2. Закона о комуналним делатностима ( “Сл.гласник РС”, бр.88/2011,104/2016 и 95/2018 ), члана 17а. Одлуке о паркирању возила ( “Сл. Лист града Зрењанина”, бр.5/2017, 8/2017-испр. и 18/2019) и члана 20а. Одлуке о пијацама  (“ Сл.лист града Зрењанина “, бр.28/2008, 14/2010-др.одлука, 18/2014, 5/2017  и  18/2019), в.д.директора ЈКП “Пијаце и паркинзи “ Зрењанин, објављује:  

Ј  А  В  Н  И     П  О  З  И   В 

ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин, позива грађане да учествују у анкети која ће бити спроведена у периоду од 30.10.2020. године до 01.12.2020. године.  На сајту ЈКП „Пијаце и паркинзи“ Зрењанин (www.pijaceiparkinzizr.rs) у делу „Пијаце“ и делу “Паркинзи’’ налазе се анкете. Дајући одговоре на постављена питања,  прикупљају се подаци и информације корисника који су од значаја за сагледавање потреба корисника пијачних услуга и услуга паркирања и предузимања даљих активности у овој области. Мишљење грађана нам је веома важно. Одговоре које добијемо ћемо размотрити, као и исказане предлоге и ставове, ради изналажења најбољих решења када је у питању квалитет вршења услуга од стране  нашег предузећа.