ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 13.став 2. Закона о комуналним делатностима ( “Сл.гласник РС”, бр.88/2011,104/2016 и 95/2018 ), члана 17а. Одлуке о паркирању возила ( “Сл. Лист града Зрењанина”, бр.5/2017, 8/2017-испр. и…